Copyright 2015 by MRV    Alle Rechten voorbehouden   E-Mail: m.r.v@telenet.be

MRV Wegkapitein


 
Dagcursus die speciaal werd samengesteld om motorrijders die de taak van wegkapitien
willen uitvoeren wegwijs te maken in alle wettelijke voorschriften die hieromtrent bestaan.
Dit zowel voor het begeleiden van wielerwedstrijden als voor het begeleiden van groepen
motorrijders.

Cursus:
Deze cursus bestaat zowel uit een theoretisch als een praktisch gedeelte waarin de
verschillende aspecten die te maken hebben de met functie van wegkapitein aan bod
komen.

Omwille van de specifieke inhoud van deze cursus wordt deze cursus begeleid en
ondersteund door instructeurs die met deze materie dagelijks geconfronteerd worden.

Theorie:
In het theoretische gedeelte wordt aandacht besteed aan enerzijds de wettelijke bepalingen waaraan een wegkapitein moet voldoen en welke beperkingen de wetgeving de wegkapitein oplegt.  Anderzijds wordt er eveneens aandacht besteed aan hoe de wegkapitein zijn functie dient in te vullen en welke de basisafspraken dienen te zijn voor het begeleiden van groepen.

Praktijk:
Om zijn taak grondig en veilig te kunnen uitvoeren dient de wegkapitein te beschikken over een goede basis motorbeheersing. In het praktische gedeelte wordt hier vooreerst aandacht aan besteed. Tevens worden een aantal technieken aangeleerd die specifiek zijn voor de wegkapitein.
Als slot van de cursus wordt een begeleide rondrit op de openbare weg voorzien waarin de theoretische aspecten en de aangeleerde technieken in praktijk dienen gebracht te worden.
Na een evaluatie op het einde van de dag ontvangt iedere cursist een certificaat.

Groepen:
Om de cursist een optimale ondersteuning te geven wordt er gewerkt in groepen van 5 cursisten per instructeur.

De MRV WegKapitein cursus:

Tijdspanne: 1 dag
Locatie: Herentals
Prijs: 95 (inclusief koffie en frisdrank)

Alle prijzen zijn inclusief BTW.